Yükleniyor

Çevre ve Doğa Politikamız

"TEMELDEN GELEN GÜÇ"

Doğa ve Çevre
Politikamız

Temelimizde bu topraklara sevgi var

Doğamızı ve Çevremizi Önemsemeyi, Başarımızın Vazgeçilmez Bir Kıstası Olarak Görüyoruz.

ZİRVE BETON A.Ş. üst yönetimi Çevre Yönetim Sistemi’nin hayata geçirilmesi ve bu politikanın devamlılığının sağlanması ile ilgili gereken tüm çalışmaları yapacağını garanti eder, bu çalışmalar için gerekli tüm kaynakları sağlar.

ZİRVE BETON A.Ş. yönetimi ve çalışanları olarak çevreye zarar vermemek konusundaki tüm sorumluluklarımızı yerine getirmek,

  • Çevre ile ilgili tüm mevzuatlara uymak,
  • Çevrenin korunması için sürekli kaynak sağlamak,
  • Çevresel tehdit sağlayan riskleri en aza indirecek önlemleri almak ve çalışanların eğitimine destek vermek,
  • Çevre hedeflerimize ulaşmak için performansımızı sürekli iyileştirmek,
  • Doğal kaynakları etkin kullanarak atıkları en aza indirmek,
  • Atık ve gürültü olanağını en aza indirmek,
  • Geri dönüşüm imkanları ve atıkları zararsız hale getirmeyi sağlamak.
üst yönetim sistemimizin sorumluluğundadır.
Çevre politikamızın temelini oluşturan faaliyetlerimizin tüm aşamalarında; atıkların azaltılması; geri kazanım yolu ile hava, su, toprak kirlenmesini önleyerek çevrenin korunmasını sağlamak; doğal kaynak kullanımını azaltarak mümkün olduğunca tekrar kullanılabilir ve geri dönüştürülebilir materyallerin tüketimine yönelerek etkin bir çevre yönetim sistemi geliştirip, ulusal ve uluslararası yasa ve mevzuatlara uygun şekilde, resmi kurumlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer paydaşlarımızla iletişim ve işbirliği içinde korumak; sürekli iyileştirilmesini sağlamak temel şartlarımızdandır. ZİRVE BETON A.Ş., çevreye ve beraber yaşadığı tüm canlılara saygılıdır. Çalışanların sağlık ve can güvenliğini korumayı öncelikli hedefi olarak kabul eder.  

YUKARI ÇIK